Ucenicia la locul de muncă

Ucenicia la locul de muncă

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, pentru persoanele cu vârsta de peste 16 ani.

Angajatorii care doresc să organizeze activităţi de ucenicie au îndatorirea să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti (AJOFM/AMOFM), în a căror rază teritorială îşi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie, în termen de 5 zile de la vacantare. Comunicarea se face prin completarea de către angajator a unui formular tipizat, pus la dispoziție de către AJOFM/AMOFM.


Înregistrarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în evidența AJOFM/AMOFM:

Pentru a participa la un program de ucenicie, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să se înregistreze în baza de date a AJOFM/AMOFM în raza căreia au domiciliul sau reședința, prezentând următoarele documente:


a) actul de identitate, în original şi în copie;

b) actele de studii și de calificare, în original și copie;

c) adeverință medicală din care să rezulte că persoana este aptă de muncă sau are eventuale restricții medicale;


UCENICIA LA LOCUL DE MUNCĂ - REGLEMENTARE

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, Republicată,cu modificările și completările ulterioare HG Nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Tags: ucenicia

Comentarii (0)

A posta un comentariu

cookies

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă asigura că veți avea cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Politica cookie-urilor

Accept